УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Ласкаво запрошуємо

До адаптованого веб-відео ресурсу впорядкованих інформаційних потоків медичних закладів, установ, підприємств, ФОП від яких залежать чіткість функціонування медицини в цілому як галузі та ефективність управління нею. Впорядкування інформаційних потоків на всіх рівнях підвищує рівень функціонування системи охорони здоров'я й дозволяє економно використовувати час, кадрові, фінансові, матеріальні ресурси, оперативно отримувати потрібні практичні результати та приймати правильні рішення, ефективно використовувати інформаційні матеріали, знаходити нові рішення на стику формального та логічного підходів з емпіричним описовим характером медицини. Основою основ при роботі з інформацією є мислення та логічний аналіз,що є ознакою сучасного менеджмента.

Відеоконференція

Приєднатися